Radoslav Pavlović: Šovinistička farsa; režija: Egon Savin; igraju: Josif Tatić, Predrag Ejdus, Mile Stanković, Dragan Babić, Ljiljana Danilović; scena i kostim: Višnja Postić; produkcija: SKC; premijera;

reprize: 17. 02., 19. 02.; 05. 03., 12. 03., 13. 03., 15. 03., 25. 03., 27. 03.; 04. 04., 05. 04., 14. 04. (po dve predstave), 21. 04.; 05. 05., 06. 05., 08. 05., 25. 05., 29. 05.; 08. 06., 10. 06., 22. 06., 23. 06., 30. 06.; 03. 07., 04. 07., 09. 07., 10. 07.; 30. 08., 31. 08.; 05. 09., 06. 09. (50-ta predstava), 11. 09., 12. 09., 14. 09., 27. 09., 29. 09.; 06. 10., 07. 10., 09. 10., 15. 10., 30. 10.; 05. 11., 06. 11., 19. 11., 21. 11., 27. 11.; 01. 12., 18. 12., 21. 12., 23. 12., 28. 12.