A. P. Čehov (A. П. Чехов): Medved; režija: Boris Kecman (ispitna predstava studenata III godine režije FDU, u klasi prof. Dejana Mijača)