Radoslav Pavlović: Šovinistička farsa; režija: Egon Savin; produkcija SKC

reprize u 1986: 6, 9, 10, 14, 15, 20, 27 i 29. 01., 2, 4, 14, 15, 17 i 22. 02., 3, 4, 8, 14 i 21. 03., 24. 03. (100-ta predstava), 28 i 30. 03., 5, 7, 13, 14 i 28. 04., 5, 7, 13, 17, 19 i 28. 05., 4, 13 i 19. 06.