Gi Fuasi (Guy Foissy): Ambulanta; izvodi pozorište Compagnie 73, Kan, Francuska; (u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom)