Vidosav Stevanović: Uspomene iz Rakovice; režija: Ljiljana Todorović; igra: Andrijana Videnović; Tramvaj teatar 3, Beograd; izvođeno u tramvaju br. 3 na relaciji Slavija-Rakovica-Slavija; repriza: 04. 07.