Ivo Andrić: Veoma zbunjen u duši; prema ranim Andrićevim pripovetkama; dramatizacija i režija: Kaća Čelan; izvodi Dom mladih, Sarajevo