Bertold Breht (Bertolt Brecht): Čekajući Übermenscha; diplomska predstava Arijane Čuline na FDU, Beograd, u klasi prof. Predraga Bajčetića