Beket (Becket) – Šekspir (Shakespeare): Čekajući ljubav; diplomska predstava Dragane Mrkić, Duška Premovića, studenata FDU, Beograd, u klasi prof. Predraga Bajčetića