"Modre bluze", ruska avangarda, B. Breht (Brecht): Onaj koji govori da, onaj koji govori ne; režija: Branislava Stefanović; izvodi AKUD Branko Krsmanović, Beograd