Rudi Šeligo: Svadba; režija: Branko Brezovec; izvodi Narodno pozorište, Bitolj