Prosjačka opera; po motivima Dž. Geja (Gay), B. Brehta (Brecht) i V. Havela; adaptacija i režija: Miroslav Trifunović; izvodi Teatar nove forme, Valjevo