Tenesi Vilijams (Tennessee Williams): Tramvaj zvani želja; režija: Anita Ćosić; igraju: Igor Pervić, Ivana Žigon, Sanja Radivojević, Bane Zeremski (diplomska predstava na FDU)