Do sledeće. . .  Jedno viđenje francuske revolucije; pozorišna predstava (?)