Upoznaj sebe, muzički šou; pantomimske predstave; izvodi MIM Teatar Balagin, prvi nezavisni teatar, Sofija, Bugarska; igraju: Krasimir Avramov (Красимир Аврамов), Julija Taševa (Юлия Taшева), Vencislav Stojkov (Венцислав Стойков)