Nojeva barka; koreodrama Nade Kokotović; izvodi Narodno pozorište, Subotica