Refrattari; izvodi Teatro Koreja, Campo d'azione teatrale, Italija (u saradnji sa Italijanskim kulturnim centrom, Beograd);

reprize: 09. 03., 10. 03.