Karakala; ispitna predstava studenata III godine glume u klasi prof. Milenka Maričića i prof. Branislava Mićunovića, FDU, Beograd