Marija Soldatović, koautorka i režiserka Sonja Savić: Na kraju crne rupe, posle podne sa gospodinom Kapoteom, Popart kabare; produkcija SKC

reprize: 26. 01., 28. 01. (u Muzeju jugoslovenske kinoteke); 14. 02., 06. 02.; 22. 03.