Koncert studenata prve godine Umetničke akademije iz Novog Sada, Grupa za modernu jazz igru