Dečija posla; režija: Kole Angelovski; igra: Igor Džambazov; Internacionalni nezavisni teatar, Skoplje