Eros za stolom, koreodrama; autor: Vera Obradović-Ljubinković; igraju: Jelica Petrović, Dragana Martinović, Jelena Kostić, Ljubica Jovanović, Nikola Vranić

izvođenja u 1996: 13. 05. (pretpremijera), 14. 05. (premijera), 28. 10.; 04. 11.; 18. 12.