Leonid Andrejev (Леонид Андреев): Katarina Ivanovna (Екатерина Ивановна); režija: Svetlana Vragova; izvodi Moderni teatar, Moskva (Современный театр, Москва), Rusija (predstava u okviru BITEF-a, JDP-SKC)