Eros za stolom; koreodrama; autor: Vera Obradović; igraju: Jelica Petrović, Dragana Martinović, Jelena Kostić, Ljubica Jovanović, Nikola Vranić

reprize: 03. 03., 24. 03.; 07. 04.; 19. 05.