Rok koncert, učestvuju grupe: 22 miliona, Radost Evrope, Front, Genocid, Radnička kontrola, Urbana gerila, Nehajni skakači (u saradnji sa Srećnom galerijom u okviru Dana kulture Savskog venca; vidi Srećna galerija)