Grupe Laibach, Ljubljana, i Kazimirov kazneni korpus, Beograd