Grupa Disciplina kičme, Beograd; predgrupa: Vedri tonovi ove sezone, Novi Sad