Jazz dame: Leena Conquest, SAD, i Marija Mihajlović, u pratnji orkestra Jove Maljokovića