Olimpijada matematičara (organizacija završne večeri u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom).