Branko Dimitrijević: "Šta se dogodilo sa porodicom Rakočević", gostovanje pozorišne predstave na Višoj pedagoškoj akademiji, Arhitektonskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu