Ljubomir Kljakić: Fantastika - strip - društvo; izložba gostuje na Prirodno-matematičkom fakultetu (vidi IIDP i Likovni program)