Filmovi umetnika: Zdislav Sosonovski (Zdzisław Sosnowski), Januš Haka (Janusz Haka), Vito Akonči (Vito Acconci), Sandra i Denis Openhajm (Sandra i Dennis Oppenheim), Dejvid Hakston (David Haxton);
uvodna reč: Zoran Popović; projekcija na Fakultetu likovnih umetnosti (vidi Likovni program).