Revolucija je nešto drugo od običnog mirnog života, dokumentarna izložba povodom dvostrukog jubileja druga Josipa Broza Tita; gostovanje na Fakultetu organizacionih nauka (vidi IIDP)