Predstavljanje SKC-a učesnicima savezne omladinske radne akcije "Morava 77" (u saradnji sa IIDP):
"Revolucija je nešto drugo od običnog mirnog života", dokumentarna izložba povodom dvostrukog jubileja druga Tita;

Ljubomir Kljakić: Fantastika - strip - društvo
Španija danas, izložba plakata štampanih povodom manifestacije "Nedelja Španije"
Grafička radionica SKC-a, izložba plakata

(Sve izložbe su postavljane naizmenično četiri puta za svaku smenu brigadira).