Pozorište "Događaj" - Branko Dimitrijević: "Šta se dogodilo sa porodicom Rakočević", predstava (početak gostovanja po mesnim zajednicama Beograda).