Pesnička tribina: Poezija Vjekoslava Majera i Mirjane Božin; govore: Dušan i Dragan Andrijašević, Dušan Knežević, Mirjana Božin.