Pesnička tribina "Pritoke reči": poezija Radomira Prodanovića i Jasmine Nešković; govore: Dragan Knežević, Dušan Andrijašević, Dušan Knežević.