Cvetni trg, simbol i stvarnost; izložba idejnog rešenja rekonstrukcije Cvetnog trga (u saradnji sa Tribinom)