Vladimir Jovanović Vlaja, Beograd: Slike i crteži, izložba (u saradnji sa Spoljnim programom)
Vladimir Jovanović Vlaja: Izgled, promocija prvog jugoslovenskog fanzina za glamur u izdanju galerije SNU (Srećna nova umetnost)  i Spoljnog programa SKC-a