Milan Pajk, Ljubljana: Fotogarfije, izložba u okviru manifestacije Mlada slovenačka kultura (vidi Posebne programe)