Radomir Damnjanović Damnjan, Milano: Uzorak umetnika (Campione dell'artista), ironičan projekat na temu kulta umetnika; asamblaži na papiru