Stripovi objavljeni u Poletu i Studentu, omladinskim časopisima, informativno-dokumentarna izložba; koncepcija i realizacija Dragica Vukadinović