Šri Hadi (Sri Hadhy, Indonezija): Slike (izložba realizovana u saradnji sa Ambasadom Republike Indonezije posredstvom Saveznog fonda za međunarodnu kulturno-prosvetnu i tehničku saradnju)