Paja Stanković, Beograd: Crteži 0279-0379-0479; autorski projekat sa crtežima dece do 5 godina (povodom Međunarodne godine deteta)