Aleksandar Knežević, Beograd: Sedamdesete: rock'n'roll u Beogradu; izložba fotogafija (u saradnji sa Spoljnim programom).