Miroljub Todorović, Beograd: Mail Art, izložba internacionalne kolekcije poštanske umetnosti