Kazimirov kazneni korpus (KKK) i Profili Profili (PP), Beograd: Prvih 100 kaseta; promocija muzičkih kaseta grupe u izdanju Galerije; koncepcija i realizacija projekta: Katarina Golubović