Grupe KKK (Kazimirov kazneni korpus)  i PP (Profili, profili), Beograd: Promocija drugih 100 kaseta u izdanju Galerije; koncepcija i realizacija: Katarina Golubović