Gordan Škondrić, Beograd: Once in a Lifetime; foto rad; realizacija projekta za jedan 36mm film izveden u saradnji sa grupom ?