Patrik Nagatani (Patrick Nagatani), San Francisko: Odabrani radovi 1976-1981; izložba fotografija; kustos izložbe: Slavko Timotijević (u saradnji sa Likovnim programom).