Miroljub Todorović, Beograd: Signalistička istraživanja; studijska izložba na temu signalističkog pokreta u umetnosti; zastupljeni umetnici: Ljubiša Jocić, Spasoje Vlajić, Miroljub Kešeljević, Milivoje Pavlović, Jaroslav Supek, Radomir Mašić, Šandor Gogoljak, Miroljub Todorović, Mikloš Mesaroš, Nada Marinković, Fleš E-Boun, Zoran Jezdimirović, Snježana Lukić; kustos: Slavko Timotijević (izložba realizovana u saradnji sa Udruženjem književnika Srbije)